"Поетичні майстерні" - Львів
Організація власних та підтримання існуючих регіональних та мережевих конкурсів в різних жанрах українського мистецтва
Осередки поза Львовом
Наші меценати Наші меценати
Наші інформаційні спонсори
Головна сторінка
Наш сайт  близько 1000 сторінок. Поетичні майстерні, що розвиваються в руслі альтернативному до поняття 'performance' чи 'акція'
Панорама
Духовна практика
Поезія
Поезія
Архів
Автори
Бібліотеки
Для чого

ВАША ПРОГРАМА

Rambler's Top100

ПОСТУЛАТИ. ПОШУКИ ПОЕЗІЇ

ОЦІНКА ЯКОСТІ    

"Наш Самвидав"                   "Всі Доповнення"

Пошуки і відзначення проводяться в україномовному поетичному середовищі - серед надісланої нам поезії, на сторінках "Самвидаву", чи на представлених нам авторських сайтах.
Корифеї і загальновизнані автори знаходяться поза нашими конкурсами, але в контексті спільного поетичного обсягу.

I. Групи авторів
В процесі реєстрації, та самопублікації автор невдовзі зможе вибрати собі "статус поетичного існування" за бажанням, - це або "любитель Поезії", або "Майстер-клас".
Відповідно, віднесення себе до "Майстер-класу" показуватиме бажання автора позиціювати свою участь в літературному процесі. Тобто, "любитель Поезії" бере участь ніби граючись, а учасник "Майстер-класу" цілком серйозно, з бажанням зростати, як автор до найвищого рівня, чи, заявляючи, про вже нинішню свою належність до найвищих щаблів (R, R1).

II. Система оцінювання.

Рейтинг "Народний" демократично оцінює всіх і вся за простою семибальною шкалою через меню "Оцінити"
Рейтинг "Майстерні" оцінює твір теж за семибальною шкалою через меню "Оцінити", але здійснюється редакторами і оцінює автора на "його" рівні.
Тобто рейтинг "Майстерень" - матиме підрейтинги за "глибиною", відповідно до рівня, на якому автор тимчасово знаходиться.

Про "Майстер-клас" і рейтинги від "Майстерень"

Редакція допускає, що в динаміці свого розвитку автор може перейти різні рівні поетичного існування, майстерності, сягаючи максимальної поетичної висоти, яка характеризується гармонією досягнутого творчого рівня з існуючою дійсністю від Вищого Творця.
Умовно ці рівні для статусу "Майстер-класу" і "Любителів Поезії" описані нижче, і для зручності позначені балами рівнів.
Уявний нижчий рівень - 0; Уявний вищий рівень - 7:
Статус "любителя Поезії" умовно закінчимо рівнем "4-5"
Цей уявний ряд поетичної відповідності означений символами, в порядку зростання.

Рівні поетичної відповідності в умовній оцінці поетичності:
( в умовних, ідеальних балах)

R3 менше 3 (R3, коли рівень глибини і майстерності нижчий трійки)
R2= до 4,5
R1=від 4 до 5,5
R=від 5,5 до 7


Чим вірізняються рівні з нашої точки зору?
Попри поетичну майстерність автора, фактором оцінки рівня місцезнаходження є і суб'єкт, до якого направлена авторська поезія, - з чим, і з ким розмовляє автор, з чим гармонує (в ідеалі це має ніби бути Творець людини, світу?).

"Любителі Поезії" + R3 (до 3, не включно)
Крапки егоцентризму_____

1 - блатні акорди плачу і жалю до самого себе;
1 - поезія, як відхоже місце;

"Любителі Поезії" + R3 (до 3, не включно)
Прямі і вектори____________

2 - поезія, як місце і засіб прояву своєї боротьби за державні,
національні, інші інтереси;
2 - проповіді суспільству (однопланові);
2 - проповіді (однопланові) конкретним особам;
2 - гормональні-страждальні консепціїї;
 
"Любителі Поезії" + R3 + R2 (до 4,5 не включно)
Світ площини____________

3 - узагальнені розмови із суспільством (однопланові);
3 - узагальнені (однопланові) розмови з кимсь конкретним;

"Любителі Поезії" + R2 (до 4,5 не включно)
Об'ємні тримірні конструкції + час ________

4 - багатопланові спостереження і розмови з суспільством,
кимсь конкретним; + Чіткість думки!

R1 (до 5,5 ) - не менше 30 оцінених творів
Вимоги до "4" додатково

5 - обсяжні, багатопланові спостереження і розмови "через матеріальне";
5 - відповідна висока поетична техніка стильвого написання віршів.

R від 5,5 Вимоги до "5" додатково

Рівень R: - Майстер - більше 50 оцінених творів.
6 - відсутність недоречної обтяженості поетичного рядка
6 - жорстка відповідність форми і найширшого значення використовуваних
слів  загальному художньому задуму, школі і стилю твору;
6 - обсяжні, багатопланові спостереження і розмови "через матеріальне і
духовне ";
Обсяги гармонійного багатомірного Живого + час__

6 - цілісні, багатопланові спостереження, спілкування "через себе";
R - Майстер
  До "5" і "6" додатково
 7 - повна художня і змістова адекватність елементів;
7 - об'ємна цілісність, багатопланові думки, не прямі погляди і висновки "через себе", "через когось", гармонія з корінними властивостями речей другого, третього порядку, втрата чітких кордонів свого "я" з проникненням у багатовимірні співзвучності живого оточення...

Ці рівні, а також статус "любителя Поезії", виникатимуть на шкалі рейтингу уподобань "Майстерень", а також, як додаток, в меню оцінки авторського твору. Таким чином і посередній автор матиме можливість отримувати найвищі редакторські оцінки за максимальне наближення до глибин доступних своєму тимчасовому рівню, матиме можливість переходу на "вищий" рівень, формуючи свою авторську сторінку з достойних Поезії творів. Перехід з рівня на рівень не демократичний, - потрібну відмітку в полях статусу буде ставити головний редактор, причому оцінки творчості такого автора будуть переглянуті згідно з вимогами відповідного рівня.

Таким складним чином в рейтингу "Майстерень" повинна вирішуватись проблема різної ваги однакових за зображенням оцінок стосовно різних за майстерністю авторів.

III. Погоджуючися з Віталієм Коротичем, вважаємо, що найкращий поетичний розвиток подій - це той, що народжується в "процесі", у творчій насназі, і має досить невизначені наперед контури і сюжет.

IV. Складний зміст і глибока суть відповідають, як правило, складнішим формам (гармонійної, римованої!) вибудови і передачі поезії.

V. Найголовніше стає помітним із перших двох рядків вірша - особа автора - рівень роботи і задуму, тон звучання...

VI. Автори мають повне право коли завгодно вносити корективи у свої твори.

VII. Результат діяльності поетичного розділу видання - у розвитку ваших сторінок, у поповненні нашої бібліотеки кращих українських поетів сучасності, в роботі тематичних поетичних рубрик.
Cуб'єктивні оцінки динаміки майстерень авторів можна проглянути >> Ось тут <<

VIII. Публікація творів на наших сторінках організована за певними правилами - Публікаційна концепція.


Пишіть нам.


Copyright 2000 - "ПОЕТИЧНІ МАЙСТЕРНІ" - Львів